Impactondernemen 010

De maatschappelijke stadskaart van Rotterdam

Waarom deze kaart?

Maatschappelijke uitdagingen oplossen op een ondernemende manier is de rode draad van impact ondernemingen. Het zijn organisaties die een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij en dat doen door het runnen van een bedrijf. Deze bedrijven worden ook op andere manieren aangeduid: sociaal ondernemingen, duurzame ondernemingen, betekenisvolle ondernemingen, etc. De waarde van deze ondernemingen is dubbel zo groot: ze leveren economische bedrijvigheid zoals reguliere ondernemingen dat doen en tegelijkertijd lossen ze (delen van) maatschappelijke problemen op.

Inzicht in wie waar zit en wie wat doet, is essentieel om te weten of impact ondernemingen daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappij. Om die reden zijn we begonnen met het in kaart brengen van de Rotterdamse impact ondernemingen.

Het gaat dan om Rotterdams gevestigde organisaties met een verdienmodel. De impact die gecreëerd wordt valt grotendeels in Rotterdam, maar gaat bij sommige ondernemingen ook de grenzen van Rotterdam over. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die zich richten op een eerlijke keten (fair chain).

Hoe te gebruiken?

Deze kaart kan op diverse manieren gebruikt worden en is ontwikkeld vanuit verschillende perspectieven. Als gemeenteambtenaar wil je bijvoorbeeld de Stadskaart gebruiken om inzicht te krijgen in wat er gaande is in de stad op het gebied van impactvol ondernemerschap, op de hoogte blijven van nieuwe organisaties in het Rotterdamse ecosysteem of partijen vinden waar je mee kunt samenwerken.

Als sociaal ondernemer kun je de kaart gebruiken om mede-ondernemers in beeld te krijgen en zelf zichtbaar te zijn voor gemeente en bedrijven. Je kunt zien waar concurrentie zich bevindt en waar potentiële samenwerkingen (partners & leveranciers) mogelijk zijn. Ook kan het helpen om de juiste (volgende) vestigingslocatie te identificeren.

Als regulier bedrijf kun je met de Stadskaart op een gemakkelijke manier zien waar je lokaal en duurzaam kunt inkopen, maar ook welke organisaties je kunt gebruiken om invulling te geven aan een SROI-verplichting.

Kortom, deze kaart is op diverse manieren te gebruiken en in te zetten met als uiteindelijk doel om meer positieve impact te maken. Zo dragen we samen bij aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de stad.

Begrippen

Sociale Cohesie

Een vitale leefomgeving is belangrijk, vooral in een grote stad. Ondernemers die werken aan sociale cohesie zorgen ervoor dat buurten en wijken versterkt worden, armoede onder de bevolking afneemt, personeel lokaal wordt ingehuurd en de gerealiseerde impact merkbaar is in de eigen omgeving. Ze organiseren evenementen, cursussen en andere activiteiten die laagdrempelig zijn en waarbij iedereen welkom is. Verder kunnen impact ondernemers in deze categorie bezig zijn met onderwerpen als armoede, schuldhulpverlening en/of saamhorigheid.

Beter Milieu

Ondernemers in deze categorie werken aan het verbeteren van het milieu. Ze ontwerpen b.v. circulaire producten, waarbij bestaande producten of goederen een nieuwe bestemming krijgen. Ze maken gebruik van niet-schaarse grondstoffen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat reststromen voedsel niet verspild worden.

Arbeidsparticipatie

Ondernemers die werken aan arbeidsparticipatie geven kansen en creëren (extra) banen voor mensen met onbenut arbeidspotentieel. De medewerkers van deze ondernemers krijgen vaak extra begeleiding en scholing, om zo door te kunnen groeien naar een reguliere baan.

Fair Chain

Dit begrip betreft bedrijven die werken aan een verantwoorde keten. Dat betekent dat ze hun leveranciers in binnen- en buitenland een eerlijke prijs betalen voor hun goederen en actief bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van gemeenschappen. Verder betreffen het ook ondernemers die in Rotterdam gevestigd zijn maar een positieve impact in ontwikkelingslanden realiseren (dus buiten Nederland).

Contact

    Volg ons op social media

    Credits