Impactondernemen 010

De maatschappelijke stadskaart van Rotterdam

Voor Goed Agency hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. De omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven op welke wijze Voor Goed Agency persoonsgegevens gebruikt. 

Voor Goed Agency is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Voor Goed Agency beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier. 

Voor Goed Agency is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Voor Goed Agency voor verschillende doeleinden verwerkt. Voor Goed Agency moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verwerken van persoonsgegevens onrechtmatig. 

Voor Goed Agency heeft als doel om verbindingen te maken en zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Verbindingen tussen bestaande partijen die elkaar versterken of waaruit iets nieuws kan groeien. U kunt bijvoorbeeld een vraag stellen aan Voor Goed Agency en wij zorgen ervoor dat u gekoppeld wordt aan een partij die een match is op dit onderdeel. Zo gaan we samen Voor Goed! 

Voor Goed Agency handelt alleen met uw toestemming (grondslag AVG), u bent dan ook vrij om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Door het invullen van het contactformulier op onze website of het indienen van uw aanvraag op andere wijze geeft u Voor Goed Agency toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u uw toestemming intrekken? Dan kunt u een verzoek indienen via info@voorgoedagency.nl

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor Goed Agency verzamelt uw gegevens op verschillende momenten:

 • Op het moment dat u onze website bezoekt en daar gegevens invult of achterlaat;
 • Op het moment dat u gebruik wil maken van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • NAW gegevens van personen
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens

Voor Goed Agency gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen. Voor Goed Agency verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van verbindingen tussen partijen uit ons klantenbestand;
 • de mogelijkheid om contact met u op te nemen indien dit nodig is voor de aanvraag;
 • het aanbieden van diensten op onze website;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van een ingevuld contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Voor Goed Agency zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen welke een gerechtvaardigd belang hebben tot inzage van uw gegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Voor Goed Agency, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Er worden gegevens verwerkt (opgeslagen) door derden welke buiten de Europese Unie (EER) vallen. Dit betreffen Amerikaanse partijen welke zich houden aan het Privacy Shield. Dit is een vereiste wanneer het gaat om de zogenoemde adequaatheid beslissing. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen zoals gesteld in de AVG. 

Toelichting Privacy Shield

Dit betreft een framework voor het naleven van de AVG van de EU. De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat het EU US Privacy Shield-framework bedrijven in de EU een adequaat mechanisme biedt voor naleving van de vereisten van de Europese wetten inzake gegevensbescherming die te maken hebben met de overdracht van persoonlijke gegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor Goed Agency bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. 

Gebruik van cookies

Voor Goed Agency plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze uitzetten via uw eigen browser. 

Welke cookies gebruiken wij? 

In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen. 

Analytische cookies 

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s ze bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies 

Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren. 

Cookies weigeren via uw browserinstellingen 

Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies. 

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren.

Social media buttons 

Op onze website staan buttons waarmee u webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u meer weten over het privacybeleid van Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn, bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Google+ kunt u de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met uw (persoons-) gegevens gebeurt. 

Uw privacyrechten

In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar u als betrokkene een beroep op kan doen.

Dit zijn de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u van ons kunt verlangen dat wij uw (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op vergetelheid. U kunt van ons verlangen dat wij al uw gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij uw gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
 • Het recht op inzage. U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van u verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van u verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kunt u aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag u van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij Voor Goed Agency wordt géén gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij uw gegevens verwerken zwaarder weegt dan uw belang.


Indien u wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan dient u contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@voorgoedagency.nl 

Naar aanleiding van uw e-mail zullen wij contact met u opnemen. Wij streven er naar uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen u hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 24-11-2022

Contactgegevens

Stichting Voor Goed Agency

CIC Rotterdam
Groothandelsgebouw 
Stationsplein 45, Kamer A4.004
3013AK Rotterdam

www.voorgoedagency.nl 

info@voorgoedagency.nl